يکشنبه, 6 فروردين 1396 الاحد, مارس 26, 2017           فارسی English
منوی توسعه مدیریت

ارتباط با مسئولین معاونت
 نامنقشکد کاربري يا ايميلتماس 1تماس 2
نعمت مصطفاییمعاون توسعه مدیریتtosee@urmaichto.ir33489851-24133459212
فرامرز جانعمورییس امور مالیmali@urmiachto.ir33489851-257 
مهران عبدزادهسرپرست امور اداریedari@urmiachto.ir33489851-221 
ثریا فرضیمسئول انفورماتیکit@urmiachto.ir33489851-250 
مرتضی اسماعیل زادهبودجه bodje@urmiachto.ir33489851-201 

سامانه هاپیوند ها

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7